· Swoją drogą.

Michał Matyjasik

Dokument lokacyjny Kruszwicy

Od jakiej chwili liczyć powstanie miasta? Czy od czasu przybycia pierwszych osadników? A może od momentu pojawienia się nazwy po raz pierwszy na kartach historii? W przypadku Kruszwicy odpowiedź nie jest prosta. Jeśli przyjmiemy kryterium osadnicze, z pewnością jest to jedno z najstarszych miast w Polsce. Niestety dokumenty dotyczące miasta są bardzo późne. Pierwszy dokument lokacyjny Kruszwicy nie zachował się. Król Władysław Jagiełło przebywając w Żninie 8 czerwca 1422r. nadał prawo…

Zamek w Kruszwicy

Zamek w Kruszwicy. Benedykt Chmielowski autor Nowych Aten, pierwszej polskiej encyklopedii pisał – „Koń, jaki jest, każdy widzi”. Tak i Mysia Wieża — jaka jest, zasadniczo*) każdy wie. A jak wyglądał kruszwicki zamek? Wizerunek kruszwickiego zamczyska rozpowszechnił się za sprawą niemieckiego historyka i teoretyka prawa Samuela Pufendorfa, który w swoim dziele „O czynach Karola Gustawa, króla Szwecji objaśnień ksiąg siedem, ozdobionych najwytworniejszymi miedziorytami, z potrójnym…